Privacy Statement Soundstar Drive in Show

Soundstar Drive In Show respecteert de privacy van al haar Leden / Klanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan Soundstar Drive In Show verschaft vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

De persoonsgegevens die door u worden verstrekt in het kader van de acties worden gebruikt voor het uitvoeren van de overeenkomst. Tevens gebruikt Soundstar Drive In Show de verstrekte persoonsgegevens voor:

  • De activiteiten die moeten worden ondernomen in verband met het voorbereiden, sluiten en uitvoeren van overeenkomsten van diverse diensten binnen Soundstar Drive In Show;
  • Het tot stand brengen van een relatie met een potentieel Lid / Klant, de relatie met een Lid / Klant te behouden en de relatie met het Lid / Klant uit te breiden;
  • Het informeren over de dienstverlening van Soundstar Drive In Show en aan haar gelieerde ondernemingen.
  • Het informeren over de dienstverlening van Deelnemers en derden;
  • Statistieken te genereren om informatie over de dienstverlening en functionaliteiten in de dienstverlening van Soundstar Drive In Show te verbeteren;
  • Het ondersteunen van activiteiten gericht op een verantwoorde bedrijfsvoering;
  • Fraudebestrijding en integriteitbewaking van Soundstar Drive In Show;
  • Het voldoen aan wettelijke (informatie) verplichtingen;

Gegevensverstrekking aan derden:

Soundstar Drive In Show verkoopt uw gegevens niet aan derden en stelt deze uitsluitend aan derden ter beschikking die zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst tussen het Lid / Klant en Soundstar Drive In Show.

U kunt er desgewenst voor kiezen dat Soundstar Drive In Show u (maximaal) twee keer per jaar een email c.q. nieuwsbrief zendt over bepaalde producten en/of diensten die mogelijk interessant kunnen zijn voor u.

Soundstar Drive In Show en de door Soundstar Drive In Show ingeschakelde derden, alsmede haar Deelnemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Op grond van de wet is Soundstar Drive In Show verplicht om op verzoek aan overheidsinstanties (zoals bijvoorbeeld politiële en justitiële instanties) gegevens te verstrekken in het kader van het opsporen van strafbare feiten. Soundstar Drive In Show dient aan deze wettelijke plicht te voldoen.

Vragen

Indien u vragen heeft over de (eventuele) verwerking van uw persoonsgegevens door Soundstar Drive In Show, of indien u inzage dan wel wijziging van uw persoonsgegevens wenst, neem dan contact op met de afdeling Klantenservice, bereikbaar op telefoonnummer 06-28614131 of stuur een e-mail naar info@sound-star.nl.

Call Now Button